شبکه خنده – فصل چهارم – قسمت دوم / Shabake Khanda – Season 4 – Episode 02


در این قسمت طنزکمیدی: دزدی در سر سرک، لت او کوب پسر، خرید موتر به سرک های کابل، نامزد بازی، جمع کردن سلاح غیر قانونی، طنز سیاسی، کبر کردن بالای غذا، فامیل های افغانی و خارجی، وزیربی سواد، وخبار، و دراخیر آهنگ شبکه خنده.

In this Episode: Theft on the road, Beating of the son, Purchase of cars for the kabul streets, Playing with the fiancée, Accumulation of illegal weapons, Political satire, Not eating the food, Afghan and foreign families, Illiterate Minister, Wakhbar and at the end a comedy song.

محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز افغانستان)، سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها، برنامه های آشپزی و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید

| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Google +| http://bit.ly/1o1cYey
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv

تلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنید. http://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency

تلوزیون طلوع/ طلوع/ ستاره افغان/ آواز افغانستان/ لیگ برتر افغانستان/ کاخ بلند/مهمان یار/قاب گفتگو/ساز/فریحه/ صد ثانیه
تلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است. برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.