مرحلۀ

مرحلۀ نهایی - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۳۵ / Grand Finale - Afghan Star S13 - Episode 35

تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Instagram | http://www.instagram.com/afghanstarofficial | Official Google +|

مرحلۀ ۲ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۳۲ / Top 2 - Afghan Star S13 - Episode 32

تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Instagram | http://www.instagram.com/afghanstarofficial | Official Google +|

مرحلۀ ۴ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۲۸ / Top 4 - Afghan Star S13 - Episode 28

تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Instagram | http://www.instagram.com/afghanstarofficial | Official Google +|

مرحلۀ ۵ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۲۶ / Top 5 - Afghan Star S13 - Episode 26

تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Instagram | http://www.instagram.com/afghanstarofficial | Official Google +|

مرحلۀ ۵ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۲۲ / Top 5 - Afghan Star S13 - Episode 22

جمال مبارز مهمان ویژه مرحله ۵ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان بود. در اول ستاره ها اجرای گروهی داشتند و اولین اجرای کننده امشب مصطفی هنرجو بود که اهنگ“یا رب“ را سرود و نسبت کمی و کاستی های که در اجرایش بود مورد انتقاد داروان قرار گرفت. متعاقباً محمد عقیل شریفی با اجرای یک آهنگ غزل توانست ۳۸ نمره از داوران کسب نماید. سومین اجرای امشب را هارون رسولی داشت

مرحلۀ ۶ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۲۰ / Top 6 - Afghan Star S13 - Episode 20

مرحله ۶ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با اجرای گروهی هر شش ستاره آغاز شد که اهنگ زیبای“شب یلدا“ از امیرجان صبوری را خیلی عالی سرودند. در این مرحله ستاره ها آهنگ های را که باید می سرودند خود شان انتخاب کرده بودند. مصطفی جلال اولین اجرای انفرادی امشب را داشت که آهنگ“غزل چشم تو“ که به سبک غزل میباشد البته که اجرای آن هم آسان نیست را سرود، که

مرحلۀ ۷ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۸ / Top 7 - Afghan Star S13 - Episode 18

در آغاز مرحله ۷ بهترین فصل سیزدهم ستاره افغان خانم شهلا ځلاند و مهمان ویژه ما اقای گلزارعالم سرودند. مصطفی هنرجوآهنگ خیلی زیبای امیرجان صبوری را اجراکرد، که با اجرای خود توانست ۳۶ نمره از داوران اخذ نماید. اجرای بعدی را جمیل کریمی داشت و بعداً بازی ترسناک با ستاره ها به نمایش گذشته شد. محمد عقیل شریفی یک آهنگ غزل را انتخاب نموده بود که توانست با اجرای خود

مرحلۀ ۸ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۶ / Top 8 - Afghan Star S13 - Episode 16

مرحله ۸ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با آهنگ زیبای قیس الفت آغاز شد، اما از بین ستاره ها اولین اجرا توسط سمیع امان و آخرین اجرا توسط جمیل کریمی صورت گرفت. در نمایش امشب اولین ستاره اجرا ضعیف داشت که نتوانست نظریات مثبت داوران را بخود جلب کند، اما اجرا کننده دومی یعنی منصور جلال با اجرای خود داوران را شگفت زده ساخت و نمره مکمل یعنی ۴۰ نمره

مرحلۀ ۹ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۴ / Top 9 - Afghan Star S13 - Episode 14

مرحلۀ ۹ بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۱۴ Top 9 – Afghan Star Season 13 – Episode 14 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much

مرحلۀ ۱۰ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۲ / Top 10 - Afghan Star S13 - Episode 12

مرحلۀ ۱۰ بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۱۲ Top 10 – Afghan Star Season 13 – Episode 12 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much